ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้รับรางวัลครูดี มีศีลธรรม และได้รับรางวัล ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภท นวัตกรรมด้านการบริหาร

1 พฤศจิกายน 2565 :: By Admin


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้รับรางวัลครูดี มีศีลธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และได้รับรางวัล ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภท นวัตกรรมด้านการบริหาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่