ที่ตั้ง

โรงเรียนเถินวิทยา เลขที่ 182 หมู่ที่ 7 บ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน 52160

เบอร์โทรศัพท์

054 291 624

ติดต่อโรงเรียน