ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 3 ธันวาคม 2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “เด่นนกแต้เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566
2 3 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
3 28 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โควตาโรงเรียนเดิม
4 28 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โควตาโรงเรียนเดิม
5 19 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
6 18 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ณ ห้องประชุมชมพูนุช อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7 13 พฤศจิกายน 2566 ระเบียบโรงเรียนเถินวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผม พ.ศ. 2566 ประกาศไว้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
8 13 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน รับมอบหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนหนังสือวารสารกองทัพไทย และหนังสืออื่น ๆ จากสำนักคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
9 9 พฤศจิกายน 2566 คณะครูบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยาร่วมกิจกรรม "องค์กรไร้พุง Kick off 90 วัน challenge yourself” อ.เถิน ปีงบฯ 2567 ประเมินครั้งที่ 1
10 7 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ขอต้อนรับข้าราชการครู เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย และย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเถินวิทยา สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง
11 15 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา
12 27 ตุลาคม 2566 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 กระทำพิธีปิด การฝึก - ศึกษา ภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 ศูนย์ฝึกย่อยอำเภอเถิน ประจำปีการศึกษา 2566
13 25 ตุลาคม 2566 การอบรมการสร้างเว็บไซต์เก็บผลงานระบบ วPA โดยใช้ Google site
14 25 ตุลาคม 2566 ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 30 ตุลาคม 2566
15 23 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
16 17 ตุลาคม 2566 พิธีเปิดการฝึก - ศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566
17 10 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ, ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
18 13 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศล จากนั้นร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ทั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
19 9 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
20 2 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา"