ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 29 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 27 มีนาคม 2566 การประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์
3 21 มีนาคม 2566 ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง รายละเอียดประกอบการจำหน่ายอาหาร น้ำเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังแนบ
4 9 มีนาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเถินวิทยา ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 (รุ่นพิกุล57) ได้มอบเงินจำนวน 11,220 บาทให้กับโรงเรียนเถินวิทยา เพื่อเป็นเงินสมทบทุนซื้ออิฐบล็อกบำรุงบริเวณหน้าเสาธง
5 5 มีนาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฉลองครบรอบ 60 ปี “THOENWITTAYA CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
6 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดงานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565
7 2 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนเถินวิทยา เป็นตัวแทนบริษัทไอศกรีมวอลล์แจกไอศกรีมให้กับนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา เนื่องในกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
8 16 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมฟุตซอลโรงเรียนเถินวิทยา รุ่นอายุ 15 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเเละประชาชนจังหวัดลำปาง
9 16 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมฟุตบอลโรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ชาย) ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเเละประชาชนจังหวัดลำปาง
10 16 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู สำหรับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อรับเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเป็นสมาชิกกองลูกเสือ - เนตรนารี ของโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565
11 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง 34 ฟุต (การฝึกภาคสนาม) ประจำปีการศึกษา 2565
12 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
13 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศสถานศึกษาวิชาทหาร ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
14 18 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา
15 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภท “ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น” ในวันเกียรติยศผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565
16 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมนักกีฬาเปตอง โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566
17 28 มกราคม 2566 ทีม TWS 1 โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน E - Sports ประเภทเกม ROV ภายใต้กิจกรรม ITECH OPEN HOUSE เปิดบ้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
18 28 มกราคม 2566 กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา FOREIGN LANGAUGE CAMP (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 26 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้รับรางวัล ชมเชย ในการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565
20 26 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา มอบถ้วยรางวัลแก่ทีมฟุตบอลโรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน รายการ AGRI LPRU CUP 2023 รอบ 8 ทีมสุดท้าย