นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

[3 ธันวาคม 2566] โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

[28 พฤศจิกายน 2566] โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โควตาโรงเรียนเดิม

โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โควตาโรงเรียนเดิม วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ www.reg.tws.ac.th

[15 พฤศจิกายน 2566] โรงเรียนเถินวิทยา ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา

โรงเรียนเถินวิทยา ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา

[25 ตุลาคม 2566] ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 30 ตุลาคม 2566

โรงเรียนเถินวิทยาประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ลิงค์กิจกรรม/หน่วยงานภายในโรงเรียน

ลิงก์หน่วยงานภายนอก


จำนวนผู้เยี่ยมชม 10990 คน
วันที่ 04/12/2023