ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรม "การเชิญธงตราสัญลักษณ์" ในกิจกรรม"เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"

9 มิถุนายน 2567 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ร่วมกิจกรรม "การเชิญธงตราสัญลักษณ์" ในกิจกรรม"เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" ณ หอประชุมวิริยะลังการ และสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเถินวิทยา ในการนี้ นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน ประธานในพิธี กล่าวคำอศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรเข้าร่วมพิธี

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-