ข่าวสาร/กิจกรรม

การตรวจประเมินโครงการโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

7 มิถุนายน 2567 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายงานโภชนาการ เข้าร่วมการตรวจประเมินโครงการโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โดย เจ้าหน้าที่กรมอนามัย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-