ข่าวประชาสัมพันธ์

สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยานำทีมทำ กิจกรรมสภาอาสา ณ โรงเรียนปางมะโอ - โรงเรียนปางไฮ จังหวัดแพร่

17 ตุลาคม 2564 :: By งานประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 คณะครู และนักเรียนสภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ได้ออกพื้นที่ทำกิจกรรมสภาอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านปางมะโอ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL สนามกีฬา วาดภาพเพื่อสร้างสีสันบริเวณกำแพงห้องสมุดโรงเรียน ห้องเด็กอนุบาล และระเบียงทางเดิน พร้อมมอบสิ่งของ เสื้อผ้า หนังสือ รองเท้า ของเล่น และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้กับทางโรงเรียนบ้านปางมะโอ ทั้งนี้กิจกรรมสภาอาสาจัดขึ้นทุก ๆ ปี เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการช่วยเหลือสังคม เห็นคุณค่าของความเสียสละ การช่วยเหลือผู้อื่น และความเป็นจิตอาสา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่