ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "เยาวชนลำปางมั่นใจชนะภัยยาเสพติด"

15 ตุลาคม 2564 :: By งานประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเถินวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม "Directions" ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เยาวชนลำปางมั่นใจชนะภัยยาเสพติด" จัดโดยเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมทักษะ ประกอบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และห่างไกลจากยาเสพติด สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นายปุณณพัฒน์ กิ่งสุภา 2. นายกันตะชาติ อินเเก้วเครือ 3. นายจีรวัตร แน่งน้อยพร 4. นายวีรวัฒน์ ศรีพลเลห์ 5. นายณัฐชนน พรมมินทร์ 6. นางสาวชลธิชา ถัดพลกลาง 7. นางสาวเกศราวดี สุริยะมณี 8. นางสาวกัญญารัตน์ เรือนเครือ

อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่