ข่าวประชาสัมพันธ์

การฉีดวัคซีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับนักเรียน รอบที่ 1

8 ตุลาคม 2564 :: By งานประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลเถิน ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) รอบที่ 1 ของสถาบันการศึกษาในเขตอำเภอเถิน ได้แก่ โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ และวิทยาลัยการอาชีพเถิน ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา ในวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรง และการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่