ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดกิจกรรมของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

21 กันยายน 2564 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันอังคาร ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลเถินและสาธารณสุขจังหวังลำปาง ในโอกาสลงพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงรุกเข้าถึงประชาชน ออกให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอเถิน ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่