ข่าวสาร/กิจกรรม

มอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(ทุนเสมอภาค)และกลุ่มยากจนพิเศษที่ผ่านการคัดกรองตามข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT

28 สิงหาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ให้เกียรติมอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(ทุนเสมอภาค)และกลุ่มยากจนพิเศษที่ผ่านการคัดกรองตามข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT ประจำภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนจำนวน 27 คน โดยมีครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิทย์ โรงเรียนเถินวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-