ข่าวสาร/กิจกรรม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา จำนวน 9 คน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

17 สิงหาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา จำนวน 9 คน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมปันเจิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-