ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยาจัดกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ปีการศึกษา 2566

16 สิงหาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเถินวิทยา ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และคณะผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือ - เนตรนารี จำนวน 30 นาย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน จากนั้นประธานในพิธีได้นำคณะผู้กำกับ ลูกเสือ - เนตรนารี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาของลูกเสือไทย และหลังจากพิธีดังกล่าวเสร็จสิ้น ลูกเสือ – เนตรนารี เข้ารับการอบรม โดยมี ร.ต.ท. สมศักดิ์ นิ่มสุวรรณ รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเถิน และนายธนภัทร อุ่ยเจริญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารสุขอำเภอเถิน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิริยะลังการ โรงเรียนเถินวิทยา ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-