ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2565

14 มกราคม 2566 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกอง พิธีถวายราชสดุดีและกล่าวเปิดค่ายพักแรม เดินทางไกล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกิจกรรมการเดินทางไกล กิจกรรมการเข้าฐานผจญภัย การทดสอบวิชาพิเศษ และกิจกรรมรอบกองไฟ เป็นต้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเถินวิทยา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่