ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเถินวิทยารับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

17 มกราคม 2566 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 จากคณะนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา จากนั้นคณะนิเทศติดตาม ได้เข้านิเทศการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามชั้นเรียนต่าง ๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้คำปรึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเถินวิทยาต่อไป
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่