ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันตรุษจีน – ตรุษเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2565

20 มกราคม 2566 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน–ตรุษเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2565 มีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ประธานในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ มีคณะครู และนักเรียนห้องเรียนภาษา และห้องเรียนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน และรับชมการแสดงของนักเรียน อาทิ เชิดสิงโต การเล่าประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน และวันตรุษเกาหลี และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย จัดขึ้น ณ บริเวณ ใต้ถุนอาคาร 6 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุขจากประสบการณ์ของตนเอง
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่