ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม โครงการมหกรรมติวเข้มแนะแนวสัญจร

19 มกราคม 2566 :: By Admin


นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการมหกรรมติวเข้มแนะแนวสัญจร ซึ่งมีกิจกรรมการติว TGAT และ A - LEVEL ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเถินวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างงานแนะแนว โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมกับทีม bewise academy จากโรงเรียนกวดวิชาบีไวส์อะคาเดมี มีทีมวิทยากรนำโดยอาจารย์ณยฎาษ์ ทิพยะอัศวภาคิน (อาจารย์ป้อ) และคณะ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิริยะลังการ โรงเรียนเถินวิทยา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่