ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางอรุณลักษณ์ ดวงไชย ข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเถินวิทยาได้รับการคัดเลือกจากชมรมครูอำเภอเถินให้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเถิน” เนื่องในวันครูอำเภอเถิน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

17 มกราคม 2566 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางอรุณลักษณ์ ดวงไชย ข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเถินวิทยาได้รับการคัดเลือกจากชมรมครูอำเภอเถินให้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเถิน” เนื่องในวันครูอำเภอเถิน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 โดยมีนายชยพล ศรีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 ประธานในพิธี เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ ณ หอประชุมโรงเรียนล้อมแรดวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่