ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เ

19 พฤศจิกายน 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นำโดยนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายต่าง ๆ ของทางโรงเรียน โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานบุคคล ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ และในโอกาสนี้ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ หอประชุมรัตนปัญโญ เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จากนั้นให้ผู้ปกครองนักเรียนได้พบปะกับครูที่ปรึกษาตามห้องเรียน เพื่อปรึกษา ชี้แจง และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนร่วมกัน
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่