ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมแนวทางการประเมินด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564

13 พฤศจิกายน 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดการอบรมแนวทางการประเมินด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564 และการจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมฝ่ายบริหาร และมีนายจักรกฤช เลื่อนกฐิน ข้าราชการครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่