ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565

25 พฤศจิกายน 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเถินวิทยา เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 โดยมีคณะรองผู้อำนวยการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัลต่าง ๆ ด้านการลูกเสือให้แก่ผู้กำกับลูกเสือ ณ บริเวณสนามลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเถินวิทยา ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่