ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (CEFR Level Test) ด้วยชุดข้อสอบ Edusynch

6 พฤศจิกายน 2565 :: By Admin


ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (CEFR Level Test) ด้วยชุดข้อสอบ Edusynch โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 20 คน มาสอบจริง จำนวน 13 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (HCEC) อาคาร 4 ในเวลา 09.00 น. - 14.00 น. เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่