ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมนักกีฬาเปตอง โรงเรียนเถินวิทยา ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (ประจำปี 2565) รอบคัดเลือกภาค 5 “พิจิตรเกมส์”

31 กันยายน 2565 :: By Admin


ทีมนักกีฬาเปตอง โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นำโดยนางสาวจิตตินันท์ พูลผล ครูผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 “พิจิตรเกมส์” ซึ่งการแข่งขันผลการแข่งขัน นักกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และนักกีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทั้งนี้นักกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (ประจำปี 2565) รอบคัดเลือกภาค 5 “พิจิตรเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดพิจิตร ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่