ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 (NARIT Planetarium for School 2022)

29 ตุลาคม 2565 :: By Admin


ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 (NARIT Planetarium for School 2022) เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ฝ่ายบริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ โรงเรียนเถินวิทยา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่