ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเถินวิทยาประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รูปแบบ ON–SITE

7 ตุลาคม 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รูปแบบ ON–SITE ณ ห้องประชุมวิริยะลังการ เมื่อวันที่ 5–6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2566 การนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2566 และ Workshop การนำเสนอโครงการปีงบประมาณ 2566 ตามแผนปฏิบัติการฯ
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่