ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง

6 กันยายน 2565 :: By Admin


นายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยนางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน ตัวแทนคณะครู และบุคลากร โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวน 11 แห่ง โดยมี รศ.ดร. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน การเรียนการสอน เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องในด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการบริการวิชาการ รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่