ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธนากร แก้วบุญเรือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

5 กันยายน 2565 :: By Admin


นายธนากร แก้วบุญเรือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในงานวันครูโลก ประจำปีพุทธศักราช 2565 มอบโดย ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 198 ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 11 และการประชุมปฏิบัติการระดับชาติ “การจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา เหล้า บุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่