ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเถินวิทยา ครบรอบ 59 ปี

7 กันยายน 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเถินวิทยา ครบรอบ 59 ปี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเถินวิทยา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทางสงฆ์ ณ หอประชุมวิริยะลังการ จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟ ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โรงเรียนเถินวิทยา ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่