ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการกำกับติดตาม และสะท้อนคิดการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

6 กันยายน 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะทำงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนา (โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงเรียนเวียงมอกวิทยา และโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม) ได้รับการกำกับติดตาม และสะท้อนคิดการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โดย ดร. เฉลิม ฟักอ่อน ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป. ลำพูน เขต 1 และนายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่