ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่าย Mini-robotics สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565

3 กันยายน 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่าย Mini-robotics สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมวิริยะลังการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กิจกรรมประกอบด้วย การประดิษฐ์หุ่นยนต์เดิน 2 ขา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และการสร้างไม้กั้นรถและประกอบ Bit-car สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่