ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

2 กันยายน 2565 :: By Admin


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเถินวิทยา โดยมีนางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา และคณะครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิริยะลังการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตนเองให้เข้ากับการเรียนในแต่ละสาขาวิชา และวางแผนทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่