ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง

1 กันยายน 2565 :: By Admin


ทีมนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น โรงเรียนเถินวิทยา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิชชากร สมเสมอ ครูผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 โดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง เป็นผู้จัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้ นางสาวกิรณา เลิศวิทยารัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง มวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม นายปรีชาณรงค์ วงปิง ได้รับราวัลชนะเลิศ เหรียญทอง มวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 64 กิโลกรัม นางสาวชลธิชา สิทธินวล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม นายธีรภัทร ปัญญาวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม เด็กชายเจษฎา เครื่องคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กิโลกรัม และนายปานุวัฒน์ เตชะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รวมรางวัล 2 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่