ข่าวประชาสัมพันธ์

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับโล่รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

31 สิงหาคม 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับโล่รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) มอบโดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พ.ร.บ. การศึกษาใหม่มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ” และการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่