ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาจัดการศึกษาทั่วไป ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมพัฒนวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

31 สิงหาคม 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นำโดยนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยนางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม และนางสาวอัจฉรา ใจนันตา ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาจัดการศึกษาทั่วไป ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมพัฒนวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้โรงเรียนเถินวิทยา ได้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่