ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการเครือข่ายครู สควค. ภาคเหนือ และโรงเรียนลำปางกัลยาณี ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2565

31 สิงหาคม 2565 :: By Admin


นายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูเครือข่าย สควค. โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายครู สควค. ภาคเหนือ และโรงเรียนลำปางกัลยาณี ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2565 พร้อมทั้งได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านบริหารการศึกษา ณ โรงแรมเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่