ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน (ว PA)

31 สิงหาคม 2565 :: By Admin


นายเสน่ห์ เอื้อแท้ และนางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน (ว PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน ประจำปีพุทธศักราช 2565 จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนวิท) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่