ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี 2565 ในรูปแบบ online และ onsite

28 สิงหาคม 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดการประชุมสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี 2565 ในรูปแบบ online และ onsite โดยมีนายดำรงศักดิ์ สืบศรีวิชัย ข้าราชการบำนาญ นายกสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนเถินวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ตลอดจนคณะผู้บริหาร และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาหารือ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเถินวิทยา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวาระต่อไป ซึ่งนายอนันต์ นันตาดี ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่า ฯ โดยมีนายสมคิด เอื้ออารี และนายอภิชัย ชัยวงค์ ดำรงตำแหน่งอุปนายก ฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่