ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2565

24 สิงหาคม 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเถินวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้ารับฝึกการอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 38 นาย ระยะการฝึกอบรม 1 วัน ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จาก ร.ต.ท.สมศักดิ์ นิ่มสุวรรณ และ ส.ต.อ.พิสูจน์ ตาลาน วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเถินเป็นผู้ฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเถินวิทยา หอประชุมวิริยะลังการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่