ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

18 สิงหาคม 2565 :: By Admin


นางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ให้เกียรติมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนจำนวน 8 คน ได้แก่ เด็กหญิงนัชธิชา ปัญญาเทพ เด็กหญิงกันธิชา จักรแก้ว เด็กชายพิชญภากร สุขโภคม เด็กชายปิติภัทร คำมูลเปี้ย เด็กชายปรวิทย์ เอมสันต์ เด็กหญิงสุทัตตา ตาธิกา เด็กหญิงชนาภา เทือกคำซาว และเด็กหญิงอรุณวรินทร์ สิทธิสงคราม โดยมีครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่