ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

18 สิงหาคม 2565 :: By Admin


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเถินวิทยา นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันการแก้ปัญหารูบิค การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพทางคอมพิวเตอร์ และการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม ซึ่งผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายชาญณรงค์ วงษ์พันธ์ (ม.5/3) รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงจันทกานต์ นิลจันทร์ (ม.2/1) รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายธนพล สิงหะบุตร (ม.5/3) และนางสาวณัฐชา ปัญญาเสน (ม.5/3) และรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวรุ้งลาวัลย์ เทพหมอยา (ม.6/1) รวมรางวัลที่ได้รับ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่