ข่าวประชาสัมพันธ์

รับเกียรติบัตรวันแม่ เทศบาลเมืองล้อมแรด

11 สิงหาคม 2565 :: By Admin


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเถินวิทยา โดยนางสาวมยุรี เทือกตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกิตตินันท์ นันทพิศาล ร่วมกล่าวสุนทรพจน์บรรยายพระคุณของแม่ และนางสาวพรรณวดี กาวิลเครือ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 การประกวดคำขวัญวันแม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จัดโดยเทศบาลเมืองล้อมแรด
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่