ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมขยายผลหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha – Ching Smart Kids)"

6 สิงหาคม 2565 :: By Admin


ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเถินวิทยา จัดการอบรมขยายผลหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha – Ching Smart Kids) ขึ้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา และนางสาวภรภัทร พลับพลา ครูโรงเรียนเถินวิทยา เป็นวิทยากรแกนนำ ทั้งนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเถินวิทยา และโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 20 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ศูนย์ HCEC โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่