ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

6 สิงหาคม 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีกิจกรรมการบรรยายความรู้พื้นฐานเรื่องหุ่นยนต์ การประกอบหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม และการแข่งขันหุ่นยนต์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่