ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-บรมราชกุมารี คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

6 สิงหาคม 2565 :: By Admin


คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยา นำตัวแทนนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-บรมราชกุมารี คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีรายการแข่งขัน ได้แก่ คิดเลขเร็ว ซูโดกุ และเอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผลการแข่งขัน นายพีรพัฒน์ เป็งกันทา ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันเอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และการแข่งขันรายการอื่น ๆ ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่