ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

3 สิงหาคม 2565 :: By Admin


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้ประกาศให้โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่