ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้รับรางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับประเทศ

5 สิงหาคม 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยาขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้รับรางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับประเทศ
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่