ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท ครู ผู้บริหารสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565

29 กรกฎาคม 2565 :: By Admin


นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท ครู ผู้บริหารสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ในงานมหากรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่