ข่าวประชาสัมพันธ์

วงโยธวาทิตโรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมแสดงดนตรีนำขบวนนักกีฬา ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเถิน “ล้อมแรดเกมส์” ประจำปี 2565

3 สิงหาคม 2565 :: By Admin


วงโยธวาทิตโรงเรียนเถินวิทยา (THOEN WITTAYA SCHOOL MARCHING BAND) โดยมีนายกรณ์ อินเรือง เป็นครูผู้ควบคุม นำคณะนักเรียนวงโยธวาทิต เข้าร่วมแสดงดนตรีนำขบวนนักกีฬา ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเถิน “ล้อมแรดเกมส์” ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนล้อมแรดวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่