ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบชุดสาธิตพลังงานทางเลือกเพื่อการผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

3 สิงหาคม 2565 :: By Admin


มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งมอบชุดสาธิตพลังงานทางเลือกเพื่อการผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 ให้กับโรงเรียนเถินวิทยา โดยมีนางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบ ประกอบด้วยชุดสาธิตการทดลองพลังงานถ่านหินไฟฟ้า ชุดสาธิตการทดลองพลังงานความร้อนใต้พิภพผลิตไฟ้ฟ้า แท็ปเลต ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมกล้องวงจรปิดสำหรับเรียนรู้ระบบทางไกล ทั้งนี้สิ่งของที่รับมอบทั้งหมด สืบเนื่องมาจากโรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยมระดับประเทศ ซึ่งมีนักเรียนในทีม ได้แก่ นายวชิรวิท เช้าเครือ นายวงศกร แซ่เติ๋น นายก้องภพ จอมดวง และนายธันวา ยุติธรรม โดยมีนางคชาภรณ์ แสนบุตรรภัษกุล เป็นครูที่ปรึกษา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่