ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

2 สิงหาคม 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จากคณะนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา จากนั้นคณะนิเทศติดตาม ได้เข้านิเทศการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามชั้นเรียนต่าง ๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์แนะนำให้คำปรึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเถินวิทยาต่อไป
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่